19 июня 2011 г.

The resolution of the public meeting on 19th June 2011The resolution of the participants of the public meeting on 19th June 2011

 Public Chamber, Baku, Azerbaijan.

People want  key reforms!

Those who take part in the rally are stating that they support the February 26 statement of Public Chamber, resolutions of April 2 and April 17 rallies, resolution of the Public Chamber- "Political situation and the responsibilities of the democratic powers" accepted on April 9 during the 4th session of the Public Chamber and all of it's articles, the decisions that were made during the 6th session of the Public Chamber on May 27

Considering urgency of
-          Real political, economic and social reforms
-          Conduct of an extra-ordinary  parliamentary elections
-          Preparation of a  new draft of Constitution
-          Restoration of proportional system of elections
-          Elimination of all legal and executive obstacles in implementation of  basic human rights and freedoms, such as  freedom of assembly, expression, religion and conscience.
-          Investigation of corrupt activities of the ministers and other members of central  executive organs  in a transparent manner and for the time of investigation interruption  of their activities in office.
-          Undertaking specific steps in just distribution of the oil revenues, such as increase of pensions, minimum salaries and other social benefits two times, including restoration of social protection of mothers and children, return of the savings of citizens, which they had in the Soviet period,  and other measures,
The participants of the meeting demand:
1.    To condemn application of the teargas, batons and violent methods against the participants of peaceful rallies, especially beating and tortures in the handcuffed condition in the buses, police offices and prisons, to disclose and to punish the organizers and executors of these violent actions; to immediately release participants of the rally on the 2nd of April 2011, who were already recognized by the Amnesty International as  “prisoners of conscience” - Arif Hajili, Tural Abbasly, Mecid Memmedli, Shahin Hesenli, Ahad Mammedli and others.
     2.  To continue peaceful mass rallies with the demand of key reforms.
     3. The fredoom for the peaceful assembly should be provided to the citizens on the foundation    of the 49th article of the Constitution of Azerbaijan and according to the law of “Right for the free assembly”

    4.Regardless of the specific  situation during the rallies or a public meeting, to create conditions  for the peaceful  conduct of the meeting. In case, if the provocateurs, or official structures apply force, to abstain from and prevent  any violent response.  

12 июня 2011 г.

Cəmil Ünal'ın nitqi, 2011, 28 may

Bu il 28 mayda - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin quruluşunun 93-cü ilində Türkiyədəki soydaşlarımız liderimiz, bu cümhuriyyətin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin müqəddəs məzarı ətrafında böyük bir toplantı keçirmişlər. Toplantıda Azərbaycan Kültür Dərnəyinin Başqanı, M.Ə.Rəsulzadənin həyatda olan son silahdaşlarından biri, bizim dəyərli ağsaqqalımız Cəmil Ünal nitq söyləmişdir. Bu maraqlı nitqi diqqətinizə təqdim edirəm.


Azerbaycan Kültür Derneği Genel Başkanı Cemil ÜNAL
 28 Mayıs' 2011
Milli Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluşunun 93. yıl dönümünde,Mehmet Emin RESULZADE 'nin huzurunda toplananlara hitap eden Cemil ÜNALın konuşması

Muhterem arkadaşlar, Azerbaycan Büyükelçiliğinin değerli temsilcileri;
Bugün Azerbaycan tarihi için gerçek manada önemli bir gündür.
 28 Mayıs 1918 tarihinde kurulan Milli Azerbaycan cumhuriyetinin kuruluşunun 93.yılında içimiz hüzünle doludur. Çünkü o cumhuriyeti kuranların her biri vatanlarından ayrı topraklarda yatmaktadır.
 Milli Cumhuriyetin şura başkanı ve cumhurbaşkanı Mehmet E.RESULZADE'nin  huzurunda  diyebiliriz ki, onun ikinci vatanım dediği burada ebediyete intikal ederken, Azerbaycan  tarihinin önemli şahsiyetlerinden ve ilk başbakanı Ali Merdan TOPÇUBAŞI Avrupa'da,FethaliHan HOYLU ise Tiflis’te uğradığı bir suikast sonucu , son başbakan Nesipbey YUSUFBEYLİ’de komünist işgalciler tarafından  Bakü'de öldürülmüş, yine bu davaya hizmet eden Ahmet AĞAOĞLU  ve Mirza bala MEHMETZADE gibi değerli insanlar vatanlarından ayrı topraklarda ebediyete gitmiş, ne yazık ki mezarı dahi bilinmemektedir. Her biri bir milli kahraman olan bu büyük insanları, böylesine önemli bir günde sizlerle birlikte anmmaktan gurur duymaktayım.
 Muhterem arkadaşlar,
Biz isterdik ki , 28 Mayıs’ı kutlamak isteyenler kim olursa olsun,önce buraya gelip bu büyük insanın kabrini  ziyaret ettikten sonra  gidip  düzenledikleri programa katılsınlar.Bugün Mehmet Emin RESULZADE davasını  güdenler, onun devamcısı olan eski cumhurbaşkanı ELÇİBEY ve onun dava arkadaşı olan ve bugün Musavat partisinin başkanı olan İsa GAMBER'e yapılanlar, RESULZADE’yi iktidardan uzaklaştıran ve aynı baskıları yapan zihniyettir. Diyebiliriz ki,bu iki tavır ve davranış arasında hiçbir fark yoktur.
 Biz istiyoruz ki, bir daha 27 Nisan  düşünce ve eylemleri olmasın. 27 Nisanları bayram olarak uygulamaya alarak böyle bir düşünceyi yaşatmasın.
Şurası çok iyi bilinimektedir ki, milli devleti yıkanlar Ruslarla ilişki içinde olarak bu akibeti yaratmışlardır.Azerbaycan  Türk’ü bu gelişmeleri bilmeli ve yaratanları iyi tanımalıdır.Çünkü milli devletin kurucusu olan MehmetEmin RESULZADE, siyasi yaşamında hiçbir yabancı ideolojinin etkisinde kalmamıştır. onun yüzü daima Türkçülüğe ve Türk olmaya dönüktür.
Değerli arkadaşlar,
 Azerbaycan Kültür Derneği olarak 62 yıldan buyana,bu milli davanın arkasında olduk. Bizim için Azerbaycan'ın geleceği ve Azerbaycan İnsanı önemlidir. Burada, Azerbaycan’ın  davası kendi davası olarak görülmüş, bundan böylede devam edecektir. Mili cumhuriyeti kuranlar, 28 Mayıs tarihini hiçbir zaman bayram olarak kutlama imkanı bulamadılar. Belki bizimde bu önemli günü  bayram değil, anma ve yad etme  içinde geçirmemiz doğru olacaktı. Çünkü yüzbinlerce insanını sürgün ve katliamlarla kaybeden Azerbaycan halkının bayram yapmaya hakkı olmamalıdır.
O cumhuriyeti kuranlar, bir 27 Nisan tarihinde başlayan işgal ve katliamlarla devlete hizmet eden aydınları, vatansever fikir adamlarını yok etmişlerdir. Bu katliamlarda sayılarının çoğu kadın ve çocuk olan altı yüz bin insan,  telef edilmiştir.
ELÇİBEY döneminde ele alınan üç önemli projeden birisi, 28 Mayıs' yaratan, Mehmemt Emin RESULZADE nin görkemli bir heykelinin başkentin meydanına dikilmesi,bir başkası, Azerbaycan dışında yaşayan yüzbinlerce Türk’ün Azerbaycan'a dönüp yeniden vatandaşlık kazanması, üçüncüsü  ise Mehmet Emin RESULZADE' nin yaşadığı evin müze olarak düzenlenmesiydi.Ne yazık ki bunların hiç biri gerçekleşme imkanı bulunmadığı gibi, onun adı ve resimleri duvarlardan indirildi.
 Otuzlu yıllardan sonra dört yüzbini aşan Azerbaycan Türk'ü ülke dışına sürülmüş, bunlardan Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerde yaşamak zorunda kalan yüz binlerin çocukları  kendi ülkelerinin dışında bırakılmıştır.
 Biz istiyoruz ki artık bu sürgün hayatı bitsin, insanlar vatan topraklarına dönsünler. Ancak Azerbaycan’ın mevcut Kanunları bunu elli bin dolar para ile sınırlayyarak engellemiştir.
Biz diyoruz ki, bu insanlar sizin vatandaşınızdır. Bu engelleyici yasanın  kaldırılması  gerekir. Bize bu günleri bırakan insanlara sahip çıkma zamanıdır, onlara sahip olunmalıdır.Bugün yeryüzünde Azerbaycan halkı kadar dağılmış bir toplum görmek mümkün değildir. Sadece Borçalı bölgesinde otuz bin, Dağıstan’da yüz elli bin , Rusya federasyonunda bir milyon beş yüz bin insan, sahipsiz  yaşarken, Güney Azerbaycan’da yaşayan otuz milyon Türk’ü ise bu rakamlara katmazken,diyoruz ki, bu milli bayramda Azerbaycan iktidarı ile muhalefeti el ele tutsunlar. Kucaklaşmanın tam zamanıdır. Önlerinde  Karabağ gibi bir milli sorun yatmaktadır. Karabağ unutulmuş durumda iken, Ermenilerin elinde bir oyuncak halindedir.
Biz şunu beklemekteyiz, Azerbaycan'ı yönetenler  ve muhalefet ortak bir karar içinde halkın karşısına çıkmalıdır. Karabağ işgal altında iken bir milletin Bayram yapma hakkı olamaz.
 Biz burada tarihi bir gün olan  28 Mayıs’ı anarken, henüz kutlama ortamına gelmiş sayamayız kendimizi.Bir gün arzu ettiğimiz şartlar gerçekleşirse o vakit gerçek 28 Mayısları bayram olarak kutlama hakkına sahip olmalıyız.
 Bu gün burada bizimle birlikte 28 Mayıs anma toplantısına katılanları sevgi ve şükranla kucaklarken, sivil toplum temsilerini, öğrencileri ve Azerbaycan Büyükelçiliği mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü benden önce o cumhuriyeti onlara emanet eden, Mehmet Emin RESULZADE’yi anmak  onların hakkıdır.
28 Mayıslarda Mehmet Emin RESULZADE’ye saygı göstermeyenlerin ve onun kabrini ziyaret etmeyenlerin, onu tarihten silmek isteyenlerin  Azerbaycan için bir katkı sağlayacaklarından endişe duymaktayım.
28 Mayıs 1918 tarihli Milli Azerbaycan Cumhuriyetinin 93. ylında büyük devlet adamı M. Emin Resulzade ve dava arkadaşlarını huzurunuzda saygı ile anıyorum.